Przebudowa ul.Krańcowej w Świdniku w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Pileckiego do zjazdu na ogródki działkowe - projektuj i buduj

Data ogłoszenia
2020-10-22
Termin składania ofert
2020-11-06 12:00
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Krzysztof Nowakowskidodano do BIP dnia 22-10-2020 14:27:01