Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Świdnik

Logo - Urząd Miasta Świdnik

Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury

Szczegółowe wyszukiwanie
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.25)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.27)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.20)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.04.24)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.24)
Stanowisko pracownika - Dyrekotr Szkoły Podstawowej Nr 7
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.25)
Stanowisko pracownika - dyrektor
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2018.07.30)
Stanowisko pracownika - prokurent
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.30)
Stanowisko pracownika - prokurent
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.23)
Stanowisko pracownika - dyrektor
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.27)
Stanowisko pracownika - Prokurent LOKUM Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.30)
Stanowisko pracownika - Prokurent Lokum TBS
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2020.12.31)
Stanowisko pracownika - Prokurent LOKUM TBS
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.04.30)
Stanowisko pracownika - Prokurent Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.30)
Stanowisko pracownika - Prokurent Lokum TBS Sp. zo.o.
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2018.06.29)
Stanowisko pracownika - prokurent
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2019.08.30) - Dyrektor Przedszkola Nr 2 - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Nr 2
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.25)- Dyrektor przedszkola
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Nr 2
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.25) - Dyrektor żłobka
Stanowisko pracownika - Dyrekotr Żłobka Miejskiego Nr 2
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.25) - Dyrektor żłobka
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.25)- Dyrektor przedszkola
Stanowisko pracownika - dyrektor
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.17)
Stanowisko pracownika - Kierownik Sekcji CUS
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.21)
Stanowisko pracownika - Kierownik Sekcji Pracy Środowiskowej w Miejskim Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.06.30)
Stanowisko pracownika - Kierownik Sekcji w Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.04.30)
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.21)
Stanowisko pracownika - Specjalista pracy socjalnej
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.18)
Stanowisko pracownika - specjalista pracy socjalnej
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.04)
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.20)
Stanowisko pracownika - specjalista
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.18)
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora CUS
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.21)
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.06.30)
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.04.30)
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika MOPS
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.21)
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika MOPS
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.18)
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika MOPS
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.04)
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.18)
Stanowisko pracownika - z-ca kierownika
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2017.10.27)
Stanowisko pracownika - prokurent
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2023 (z dn. 2023.06.23) - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu P.K.PEGIMEK
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.28)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu P.K.PEGIMEK
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.30)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu P. K. PEGIMEK
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.29)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu P. K. PEGIMEK
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.27)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu P.K.Pegimek
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (z dnia 2019.07.18) - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Wiceprezes Zarządu P.K.Pegimek
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok (z dnia 2019.07.19) - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Prezes Zarzadu PK Pegimek Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2019.01.25) - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Wiceprezes Zarządu P.K.Pegimek
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.29)
Stanowisko pracownika - Wiceprezes Zarządu P.K.Pegimek
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 24.04.2023)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.29)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 29.04.2021)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.04.20)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.26)
Stanowisko pracownika - Dyrekotr MPBP
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2018.12.03)
Stanowisko pracownika - Dyrektor MPBP
Oświadczenie majątkowe 2018 ( z dnia 2018.12.03)-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor MPBP
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.17)
Stanowisko pracownika - Kierownik Sekcji CUS
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2022.04.14)
Stanowisko pracownika - Kierownik Sekcji Świadczeń Pieniężnych, Usług i Pomocy Rzeczowej w Centrum Usług Społecznych
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.24)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.20)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.09.03)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
Biuro Obsługi Inwestora
Oświadczenie majątkowe za 2018r. ( z dnia 25.04.2019r.).
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe z dnia (2019.07.31) - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu PEC
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.29)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu PEC
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.26)
Stanowisko pracownika - prezes
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2017.07.01) - początek kadencji
Stanowisko pracownika - prezes
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2017.06.30) - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - prezes
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.29)
Stanowisko pracownika - Kierownik Sekcji w Miejskim Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.04.30)
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika MOPS
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.06.30)
Stanowisko pracownika - Kierownik Sekcji w Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.29)
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika MOPS
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2019.05.30)
Stanowisko pracownika - Zastępca kierownika MOPS
Oświadczenie majątkowe 2019 ( z dnia 2020.04.29)
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.26)
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejskiego Centrum Profilaktyki
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.26)
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejskiego Centrum Profilaktyki
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.04.30)
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejskiego Centrum Profilaktyki
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.15)
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejskiego Centrum Profilaktyki
Oświadczenie majątkowe 2018(z dnia 2019.04.04)
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.26)
Stanowisko pracownika - kierownik
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.25)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Nr 2
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.20)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Przedszkoli nr 2
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.26)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Nr 2
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.25)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Przedszkoli nr 2 w Świdniku
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2019.09.30) - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Nr 2 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Przedszkoli nr 2
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2019.08.30) - Dyrektor Przedszkola Nr 4 - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Nr 4
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.15)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Nr 4
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.26)
Stanowisko pracownika - dyrektor
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.27)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.29)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.29)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.29)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.30)
Stanowisko pracownika - Dyrekotr ZSO Nr 1
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2018.09.28)-początek kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZSO
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2018.08.31)
Stanowisko pracownika - Dyrektor MPBP
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.27)
Stanowisko pracownika - dyrektor
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Korekta oświadczenia majątkowego 2017 (z dnia 2018.09.19)
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.20)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.24)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.24)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.24)
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.08.30)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
Biuro Obsługi Inwestora
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2020.01.02)
Stanowisko pracownika - p.o. kierownika referatu Biuro Promocji Miasta
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 02.05.2023)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.30)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.04.29)
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.05.04)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.27)
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.28)
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.23)
Stanowisko pracownika - Kierownik MOPS
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.25)
Stanowisko pracownika - kierownik
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.19)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Nr 7
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.11)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola nr 7
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.14)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Nr 7
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.18)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola nr 7
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.05)
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.05)
Stanowisko pracownika - dyrektor
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2023 (z dn. 2023.06.23) początek kadencji
Stanowisko pracownika - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC"
Oświadczenie majątkowe 2023 (z dn. 2023.06.23) koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC"
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.27)
Stanowisko pracownika - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC"
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.29)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu PEC
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.29)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu PEC
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.28)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Oświadczenie majątkowe (z dnia 2019.07.31) - zakończenie kadencji
Stanowisko pracownika - Zastępca Prezesa Zarządu PEC
Oświadczenie majątkowe (z dnia 2019.08.01) - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu PEC
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.29)
Stanowisko pracownika - Zastępca Prezesa Zarządu PEC
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.27)
Stanowisko pracownika - z-ca prezesa
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2017.07.01) - początek kadencji
Stanowisko pracownika - z-ca prezesa
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2017.06.30) - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - z-ca prezesa
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.04)
Stanowisko pracownika - Prokurent P.K.PEGIMEK
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.21)
Stanowisko pracownika - Główny Księgowy - Prokurent P. K. PEGIMEK
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.12)
Stanowisko pracownika - Prokurent Zarządu P. K. PEGIMEK
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.12)
Stanowisko pracownika - Prokuretn P.K. Pegimek
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.05)
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.17)
Stanowisko pracownika - prokurent
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2023 (z dn. 2023.07.06) początek kadencji
Stanowisko pracownika - Wiceprezes Zarządu P.K.PEGIMEK
Oświadczenie majątkowe 2023 (z dn. 2023.06.23) koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Wiceprezes Zarządu P.K.PEGIMEK
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.28)
Stanowisko pracownika - Wiceprezes Zarządu P.K.PEGIMEK
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.29)
Stanowisko pracownika - Wiceprezez Zarządu P.K.PEGIMEK
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.28)
Stanowisko pracownika - Wiceprezes Zarządu P. K. PEGIMEK
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.29)
Stanowisko pracownika - Wiceprezes P.K.Pegimek
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2019.08.22) - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Wiceprezes Zarządu PK Pegimek
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.28)
Stanowisko pracownika - Prokurent w MKS AVIA Świdnik
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe za 2019 (z dnia 2019.07.18) - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Prezes Zarzadu PK Pegimek Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.09)
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.18)
Stanowisko pracownika - prezes
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2017.07.10) - początek kadencji
Stanowisko pracownika - prezes
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2017.06.30) - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - członek zarządu
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2017.06.12)
Stanowisko pracownika - członek zarządu
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.29)
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.25)
Stanowisko pracownika - Prokurent Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC"
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.27)
Stanowisko pracownika - Prokurent PEC
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.29)
Stanowisko pracownika - Prokurent PEC
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.25)
Stanowisko pracownika - Prokurent PEC
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.29)
Stanowisko pracownika - Prokurent PEC
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2017.10.27)
Stanowisko pracownika - prokurent
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.20)
Stanowisko pracownika - prokurent
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2017.06.30) - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - prezes
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.04.30)
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejskiego Centrum Usług Socjalnych
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.25)
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejskiego Centrum Usług Socjalnych
Oświadczenie majątkowe 2019 ( z dnia 2020.05.28)
Stanowisko pracownika - Kierowik Miejskiego Centrum Usług Socjalnych
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.29)
Stanowisko pracownika - Kierownik MCUS
Korekta oświadczenia majątkowego 2017 (z dnia 2018.09.25)
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.25)
Stanowisko pracownika - kierownik
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2023 ( z dnia 2023.08.01)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu LOKUM TBS
Oświadczenie majątkowe 2023 (z dn. 2023.06.23) koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC"
Oświadczenie majątkowe 2023 (z dn. 2023.06.23) początek kadencji
Stanowisko pracownika - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC"
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.24)
Stanowisko pracownika - Prezes LOKUM Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.24)
Stanowisko pracownika - Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC"
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2022.04.06)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu Lokum TBS
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.26)
Stanowisko pracownika - Zastępca Prezesa PEC
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.26)
Stanowisko pracownika - Zastępca Prezesa Zarządu PEC
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.26)
Stanowisko pracownika - Zastępca Prezesa PEC
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2019.08.28) - Zastępca Prezesa Zarządu PEC - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Zastępca Prezesa Zarządu PEC
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2018.11.23)-koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Prezes AVIA Świdnik sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.11)
Stanowisko pracownika - prezes
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.18)
Stanowisko pracownika - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych CUS
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.25)
Stanowisko pracownika - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.25)
Stanowisko pracownika - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Centrum Usług Społecznych
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.10.26)
Stanowisko pracownika - Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Centrum Usług Socjalnych
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2023 (z dnia 2023.06.29)
Stanowisko pracownika - Prokurent P. K. PEGIMEK
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2018.09.14) - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - radny
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.27)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 5
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2019.09.26) - p.o. Dyrektora Przedszkola
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora Przedszkola
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2019.08.31) - Dyrektor Przedszkola Nr 5 - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Nr 5
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.29)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola Nr 5
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.27)
Stanowisko pracownika - dyrektor
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.27)
Stanowisko pracownika - Wiceprezes Zarządu MKS AVIA Świdnik
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.28)
Stanowisko pracownika - Wiceprezes Zarządu MKS AVIA Świdnik
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.11.08)
Stanowisko pracownika - Wiceprezes Zarządu MKS Avia Świdnik
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.10.26)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu MKS Avia Świdnik
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.30)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu MKS Avia Świdnik
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.29)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu MKS AVIA Świdnik
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.18)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu MKS AVIA Świdnik Sp. zo.o.
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2018.11.26) - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Prezes MKS AVIA Świdnik Sp. z o.o.
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.28)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.28)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 28.04.2021)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.04.24)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.24)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.28)
Stanowisko pracownika - dyrektor
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.06.25)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu LOKUM TBS Sp. z o. o.
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.06.25)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu LOKUM TBS Sp. z o. o.
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.28)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarądu LOKUM TBS
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.04.28)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządi LOKUM TBS Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.30)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu TBS Lokum Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.29)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu TBS Lokum Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2018.06.29) - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - prezes
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2018.06.30) - początek kadencji
Stanowisko pracownika - prezes
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.27)
Stanowisko pracownika - prezes
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
oświadczenie majątkowe 2023 ( z dnia 2023.09.05)
Stanowisko pracownika - p. o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.08)
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.27)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Nr 1
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.25)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Przedszkoli nr 1
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.09)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Nr 1
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.14)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Przedszkoli nr 1
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2019.09.19) - Dyrektor Zespołu Przeszkoli Nr 1 - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Przedszkoli Nr 1
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2019.08.30) - Dyrektor Przedszkola Nr 3 - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przeszkola Nr 3
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.10)
Stanowisko pracownika - dyrektor
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.27)
Stanowisko pracownika - Komendant Straży Miejskiej
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.29)
Stanowisko pracownika - Komendant Straży Miejskiej w Świdniku
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.29)
Stanowisko pracownika - Komendant Straży Miejskiej
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.28)
Stanowisko pracownika - Komendant Straży Miejskiej w Świdniku
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.29)
Stanowisko pracownika - Komendant Straży Miejskiej w Świdniku
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.26)
Stanowisko pracownika - komendant
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.27)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.29)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.29)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.29) - Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2019.08.31) - Dyrektor Przedszkola Nr 4- koniec kadencji
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola nr 6
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.30) - Dyrektor żłobka
Stanowisko pracownika - Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.30) - Dyrektor przedszkola
Stanowisko pracownika - Dyrektor Przedszkola nr 6
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.27)- Dyrektor żłobka
Stanowisko pracownika - dyrektor
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.27)- Dyrektor przedszkola
Stanowisko pracownika - dyrekor
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.24)
Stanowisko pracownika - z-ca kierownika
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2017.06.30) - koniec kadencji
Stanowisko pracownika - wiceprezes
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.26)
Stanowisko pracownika - Prokurent Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC"
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.26)
Stanowisko pracownika - Prokurent PEC
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.29)
Stanowisko pracownika - Prokurent PEC
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.22)
Stanowisko pracownika - prokurent PEC
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.26)
Stanowisko pracownika - Prokurent PEC
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia 2018.04.26)
Stanowisko pracownika - prokurent
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury
oświadczenie majątkowe 2023 (z dnia 2023.08.25)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku
Oświadczenie majątkowe 2023 (z dnia 2023.08.11)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu MKS AVIA Świdnik
Oświadczenie majątkowe 2023 (z dnia 2023.08.11)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu LOKUM TBS
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.27)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe 2022 (z dnia 2023.04.27)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu MKS AVIA Świdnik
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.22)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2022.04.22)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu MKS Avia Świdnik
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.10.26)
Stanowisko pracownika - Wiceprezes Zarządu MKS Avia Świdnik
Oświadczenie majątkowe 2021 (z dnia 2021.11.09)
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu MKS Avia Świdnik
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.22)
Stanowisko pracownika - Wiceprezes MKS Avia Świdnik
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2021.04.22)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe 2020 (z dnia 2020.01.15) - początek kadencji
Stanowisko pracownika - Wiceprezes Zarzadu MKS AVIA Świdnik
Oświadczenie majątkowe 2019 (z dnia 2020.05.18)
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
Oświadczenie majątkowe 2018 (z dnia 2019.04.08)
Oświadczenie majątkowe 2017 (z dnia2018.04.12)
Stanowisko pracownika - dyrektor