Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Świdnik

Logo - Urząd Miasta Świdnik

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Dane podstawowe 4427
13.07%
Zamówienia publiczne realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 3747
11.06%
Obwodowe Komisje Wyborcze 1330
3.93%
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta 1105
3.26%
Komórki Organizacyjne 977
2.88%
Zaproszenia do składania ofert 632
1.87%
Radni Gminy Miejskiej Świdnik 607
1.79%
Ogłoszenie o przetargach na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości 467
1.38%
Sprawozdania 458
1.35%
Pracownicy Urzędu Miasta Świdnik 423
1.25%
Zarządzenia Organu Wykonawczego 422
1.25%
Uchwały podjęte 376
1.11%
Informacje ogólne 371
1.1%
Numery kont bankowych 371
1.1%
Pokoje, telefony 298
0.88%
Interpelacje radnych- kadencja 2018-2023 297
0.88%
Najbliższa sesja 296
0.87%
Zarządzenia 282
0.83%
Ogłoszenia i wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, wydzierżawienia, najmu 271
0.8%
Stypendia naukowe 234
0.69%
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 232
0.68%
Informacje ogólne 230
0.68%
Struktura organizacyjna 228
0.67%
Projekty planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań 205
0.61%
Skład 202
0.6%
Akty prawa miejscowego 194
0.57%
Wyniki postępowania rekrutacyjnego w Urzędzie Miasta 188
0.55%
Wybory Rady Miasta, Burmistrza Miasta Świdnik 175
0.52%
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - projekty 174
0.51%
Informacje o głosowaniu 173
0.51%
Rekrutacja do przedszkoli i szkół 173
0.51%
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska w jednostkach gminnych 171
0.5%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik 161
0.48%
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 156
0.46%
Aktualności 154
0.45%
Budżet uchwalony 149
0.44%
Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Świdnik / Komitety Honorowe 148
0.44%
Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 146
0.43%
Protokoły z sesji 142
0.42%
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 132
0.39%
Obwodowe komisje wyborcze 132
0.39%
Decyzje środowiskowe 126
0.37%
2023 rok 125
0.37%
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2022-2030 124
0.37%
Rada Miasta 123
0.36%
Otwarte konkursy ofert- ogłoszenia 123
0.36%
Wykaz obowiązujących miejscowch planów zagospodarowania przestrzennego 119
0.35%
Informacje ogólne 104
0.31%
Regulamin PSZOK w Gminie Miejskiej Świdnik 103
0.3%
Uchwały 103
0.3%
Regulamin pracy Rady Miasta 99
0.29%
Przewodniczący Rady/Zastępcy 97
0.29%
Oświadczenia majątkowe 96
0.28%
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 91
0.27%
Informacje dla osób niepełnosprawnych 88
0.26%
Miejska Komisja Wyborcza 85
0.25%
Sprawozdania 84
0.25%
Kalendarz Wyborczy 83
0.25%
Zmiany 80
0.24%
Petycje 2024 80
0.24%
Urzędnik Wyborczy 80
0.24%
Pozostałe ogłoszenia 79
0.23%
Obwieszczenie Burmistrza Miasta 79
0.23%
Lubelski Urząd Wojewódzki 78
0.23%
Obwieszczenia 78
0.23%
Projekt budżetu 75
0.22%
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych 73
0.22%
Petycje 2020 73
0.22%
ePUAP 71
0.21%
Dla nauczycieli 71
0.21%
Kontakty z interesantami 69
0.2%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu Osiedli „Brzeziny-Kalina” 69
0.2%
Inne informacje 67
0.2%
Logotypy i księga znaku 67
0.2%
Strategie rozwoju gminy 2015-2025 66
0.19%
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Świdnik 64
0.19%
Otwarte konkursy ofert- wyniki 63
0.19%
Wykaz ofert 63
0.19%
Wybory 2024 63
0.19%
Wieloletnia prognoza finansowa 62
0.18%
Wybory do PE 2024 62
0.18%
Konsultacje programu współpracy 61
0.18%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik rejon Al. Lotników Polskich 60
0.18%
Informacje dotyczące wyborów dla wyborców niepełnosprawnych 60
0.18%
podstawa prawna 60
0.18%
zwolnienia 59
0.17%
Informacje ogólne 58
0.17%
Zawiadomienia o zgromadzeniach publicznych 57
0.17%
Dostępność 57
0.17%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik 57
0.17%
Aktualności 57
0.17%
Program ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Świdnik 57
0.17%
Regionalna Izba Obrachunkowa 57
0.17%
Mapa serwisu 53
0.16%
Wnioskowanie o Mieszkanie Plus w Świdniku 53
0.16%
podstawa prawna 53
0.16%
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik 52
0.15%
Zawiadomienia 52
0.15%
Kontakt z radnymi 51
0.15%
Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów w jednostkach Gminy 51
0.15%
Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Świdniku 51
0.15%
Rejestr Działalności Regulowanej 51
0.15%
Ogłoszenie otwartego konkursu 50
0.15%
Obwodowe Komisje Wyborcze 48
0.14%
Petycje 2019 47
0.14%
Zarządzanie kryzysowe 47
0.14%
Głosowanie poza miejscem zamieszkania – zaświadczenie o prawie do głosowania 47
0.14%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 47
0.14%
Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe 47
0.14%
Gminna Rada Pożytku Publicznego 46
0.14%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik rejon Aleja Armii Krajowej - wschód 46
0.14%
Redakcja biuletynu 46
0.14%
Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta 46
0.14%
Świdnicka Rada Kobiet 45
0.13%
podatek od nieruchomości 45
0.13%
Urząd Miasta 45
0.13%
Raporty o stanie miasta 45
0.13%
Zarząd 45
0.13%
Program Rewitalizacji 2007-2015 - konsultacje 44
0.13%
Kalendarium roczne 43
0.13%
Media społecznościowe 43
0.13%
Informacje dla osób niepełnosprawnych 43
0.13%
Urzędnik wyborczy 42
0.12%
Nabór na najem socjalny 42
0.12%
2022 rok 41
0.12%
Sprzedaż węgla 40
0.12%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40
0.12%
Miejska Komisja Wyborcza 39
0.12%
Łowiectwo 39
0.12%
Stypendia, nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta Świdnik w dziedzinie sportu 39
0.12%
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 39
0.12%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik obszar Lotnisko 39
0.12%
Zasady nadzoru właścicielskiego 39
0.12%
Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Świdnik 38
0.11%
Klauzula informacyjna RODO-sesje 37
0.11%
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku 37
0.11%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 37
0.11%
stawki podatku 37
0.11%
Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik 36
0.11%
Rozwój lokalny 36
0.11%
2024 rok 36
0.11%
Logo i księga znaków 36
0.11%
2023 36
0.11%
Honorowy Obywatel/Zasłużony dla Miasta 36
0.11%
Opracowanie Planu gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik 35
0.1%
Najwyższa Izba Kontroli 35
0.1%
Petycje 35
0.1%
Kontakty z interesantami 33
0.1%
Obwodowe Komisje Wyborcze 33
0.1%
Informacje ogólne 33
0.1%
Pozwolenia wodnoprawne 32
0.09%
Uchwały 32
0.09%
Regulamin Organizacyjny UM 32
0.09%
Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 32
0.09%
Skład Młodzieżowej Rady Miasta Świdnik 32
0.09%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnika – zespół przemysłowo-składowy 32
0.09%
Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika 32
0.09%
Zamówienia publiczne 31
0.09%
Ankiety 31
0.09%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla ADAMPOL 31
0.09%
Wykaz miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 31
0.09%
Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 31
0.09%
Statut Młodzieżowej Rady Miasta 30
0.09%
Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii 30
0.09%
Stanowiska 30
0.09%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik - rejon Al. NSZZ Solidarność 30
0.09%
Konsultacje społeczne 30
0.09%
Program Opieki nad Zwierzetami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności 30
0.09%
Urzędnik wyborczy 30
0.09%
Majątek 30
0.09%
Wybory ławników 29
0.09%
Druki do pobrania 29
0.09%
Kontakty z interesantami 28
0.08%
Wzory formularzy 28
0.08%
Petycje 2022 28
0.08%
2023 28
0.08%
Statut 28
0.08%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik - strefa Aktywności Gospodarczej Obszar B 28
0.08%
Skład Świdnickiej Rady Seniorów 28
0.08%
Ogłoszenia dla rolników i hodowców zwierząt gospodarskich 28
0.08%
Informacje ogólne dotyczące wyborów 27
0.08%
Statystyka odwiedzin 27
0.08%
Rada Nadzorcza 27
0.08%
Obwodowe Komisje Wyborcze 26
0.08%
Interpelacje radnych- kadencja 2024-2029 26
0.08%
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023 25
0.07%
Historia zmian 25
0.07%
Wybory - III kadencja 25
0.07%
Emisja obligacji 25
0.07%
Podział Gminy Miejskiej Świdnik na obwody głosowania 25
0.07%
Burmistrz Miasta 25
0.07%
2024 24
0.07%
Obwodowe Komisje Wyborcze 24
0.07%
Oświadczenie 24
0.07%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik - rejon ulicy Krępieckiej 24
0.07%
Burmistrz 24
0.07%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik - rejon ulicy Klonowej 23
0.07%
Petycje 23
0.07%
Kompetencje Rady 23
0.07%
Informacje ogólne dotyczące wyborów 23
0.07%
2024 23
0.07%
podstawa prawna 22
0.06%
Wyniki 22
0.06%
2024 22
0.06%
Na rok 2024 22
0.06%
Informacje ogólne dotyczące wyborów 22
0.06%
Podział Gminy Miejskiej Świdnik na okręgi wyborcze 22
0.06%
Zarząd 22
0.06%
Pomoc publiczna 22
0.06%
Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik 21
0.06%
Dowozy dzieci i uczniów 21
0.06%
Informacje dla osób niepełnosprawnych 21
0.06%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik - strefa Aktywności Gospodarczej Obszar A 21
0.06%
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy SP3/G1 21
0.06%
Wybory Rady Miasta, Burmistrza Miasta Świdnik 21
0.06%
Budowa ulicy Św. Brata Alberta w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do km 0+142,53 21
0.06%
stawki podatku 21
0.06%
Obwodowe Komisje Wyborcze 21
0.06%
Ogłoszenia Urzędu Miasta 21
0.06%
Petycje 2023 20
0.06%
termin powstania obowiązku podatkowego 20
0.06%
Terenowy Punkt Paszportowy w Świdniku 20
0.06%
Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego 20
0.06%
Informacja o wynikach 20
0.06%
Obwieszczenia i zawiadomienia 20
0.06%
Strefa Aktywności Gospodarczej 20
0.06%
Wybory, referenda 20
0.06%
2015 20
0.06%
Dopłaty do czynszu 20
0.06%
Program użyczania ekokompostowników 20
0.06%
Podział Gminy Miejskiej Świdnik na okręgi wyborcze 20
0.06%
podstawa prawna 19
0.06%
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy SP 5 w Świdniku 19
0.06%
Budowa ul. Deotymy w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II 19
0.06%
Budowa Al. NSZZ Solidarność wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. Kan. J. Hryniewicza) 19
0.06%
Kalendarz wyborczy 19
0.06%
Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku 19
0.06%
Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej Parku Przemysłowego w Świdniku 19
0.06%
Inne informacje 19
0.06%
Modernizacja ul. Okulickiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Kosynierów 18
0.05%
Budowa ul. Klonowej w Świdniku wraz z oswietleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej - I etap 18
0.05%
Ewidencje, rejestry, archiwa 18
0.05%
Petycje 2016 18
0.05%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik rejony ulic Sosnowej i Kolorowej 18
0.05%
2012 rok 18
0.05%
Opłata targowa 18
0.05%
2019 rok 18
0.05%
Informacja roczna o złożonych petycjach 18
0.05%
Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego 18
0.05%
Budowa krytej pływalni oraz budowa boiska do plażowej piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, boiska wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki ulicznej, siłowni i placu sprawnościowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku 17
0.05%
Budowa ul. Chryzantemowej w Świdniku 17
0.05%
Budowa ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku 17
0.05%
Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Miejskiej Świdnik 17
0.05%
Wybory Rady Miasta, Burmistrza Miasta Świdnik 17
0.05%
Rejestr instytucji kultury 17
0.05%
podstawa opodatkowania 17
0.05%
Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik 17
0.05%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik rejon ul. Spółdzielczej 17
0.05%
Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w żłobku nr 3 w ramach programu „Maluch+” 17
0.05%
Budowa boiska piłkarskiego w ramach programu „Blisko-Boisko” 17
0.05%
Wybory do PE 2019 17
0.05%
2011 rok 17
0.05%
podatek od nieruchomości 17
0.05%
Inne organy 17
0.05%
Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP w Świdniku 17
0.05%
Podatki 17
0.05%
Budowa ulicy Kopera w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 16
0.05%
termin płatności 16
0.05%
Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Janusza Kusocińskiego w Świdniku (ul. Akacjowa) 16
0.05%
Świdnik przyjazny środowisku –edycja II – budynki mieszkalne (kolektory słoneczne) 16
0.05%
Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik 16
0.05%
"Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 16
0.05%
Utworzenie w 2020 roku 125 nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa żłobka oraz utworzenie placu zabaw w Żłobku Miejskim w Świdniku, ul. Bartłomieja Kopera, 21-040 Świdnik 16
0.05%
Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku 16
0.05%
2009 rok 16
0.05%
Remont zaplecza sanitarno-szatniowego i sali gimnastycznej w obiekcie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku 16
0.05%
Należności cywilnoprawne 16
0.05%
Przebudowa pływalni i sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku 16
0.05%
Adaptacja hotelu przy ul. Hotelowej w Świdniku na mieszkania socjalne 16
0.05%
Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik 16
0.05%
Petycje 2018 16
0.05%
MDR Świdnik Sp. z o.o. 16
0.05%
Podział Gminy Miejskiej Świdnik na obwody głosowania 16
0.05%
Obwodowe Komisje Wyborcze 16
0.05%
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik 15
0.04%
Tryb rozpatrywania sprawy 15
0.04%
Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej składającej oświadczenie majątkowe 15
0.04%
Fundusze strukturalne - projekty społeczne 15
0.04%
Głosowanie przez pełnomocnika 15
0.04%
2022 15
0.04%
Budowa ul. Malinowskiego do skrzyżowania z ul. Bronisława Czecha wraz z infrastrukturą towarzyszącą 15
0.04%
Sprawozdania 15
0.04%
Przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej przy ul. Wojska Polskiego w Świdniku 15
0.04%
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 15
0.04%
Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska – zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku 15
0.04%
Pod biało-czerwoną 15
0.04%
Miejska Komisja Wyborcza 15
0.04%
2019 15
0.04%
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 15
0.04%
Budowa lodowiska przy SP 5 w ramach programu Biały Orlik 15
0.04%
Program Rewitalizacji 2007-2015 15
0.04%
Strategie rozwoju miasta 1998 15
0.04%
Przebudowa 4 kortów tenisowych i budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku 15
0.04%
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 15
0.04%
Przebudowa budynku siedziby PSONI Koło w Świdniku przy ul Kościuszki 8 15
0.04%
Strategie rozwoju miasta 2009 15
0.04%
2024 15
0.04%
Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik 15
0.04%
Petycje 2017 15
0.04%
Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku 15
0.04%
Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik- Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7 15
0.04%
Budowa sieci ulic na osiedlu Olimpijczyków wraz z infrastrukturą towarzyszącą 15
0.04%
Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku 15
0.04%
Taryfy za pobór wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Świdnik 15
0.04%
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Świdnik 14
0.04%
Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego 14
0.04%
przedmiot opodatkowania 14
0.04%
Wzory dokumentów 14
0.04%
2015 rok 14
0.04%
Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Niepodległości (nr 105609L) i ul. Wyspiańskiego (nr 105666L) w Świdniku 14
0.04%
Budowa ul. Sosnowej w Świdniku na odcinku od ul. Rubinowej do ul. Kolorowej 14
0.04%
Opłata skarbowa 14
0.04%
Petycje 2021 14
0.04%
Zakup pojazdu wraz z zabudową i wyposażeniem na potrzeby Eko-Patrolu dla Straży Miejskiej w Świdniku 14
0.04%
Przebudowa ul. Kopernika w Świdniku (od ul. Niepodległości do ul. Racławickiej) 14
0.04%
Zarząd 14
0.04%
Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 14
0.04%
Zastępcy burmistrza 14
0.04%
Na rok 2023 14
0.04%
Zarząd 14
0.04%
Przebudowa ulicy Targowej w Świdniku wraz z odwodnieniem 14
0.04%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik rejon ul. Generała Stanisława Maczka 14
0.04%
Obwodowe Komisje Wyborcze 14
0.04%
Podział Powiatu Świdnickiego na okręgi wyborcze 14
0.04%
Informacja o wyniku przetargu na zbycie akcji spółki ”HALA TARGOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku 14
0.04%
Wyniki kontroli realizacji zadania 14
0.04%
Program Rewitalizacji 2004-2006 14
0.04%
Ławki Niepodległości 14
0.04%
Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Świdniku - budowa kortu tenisowego 14
0.04%
Budowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku od ul. Spokojnej do drogi krajowej Nr 17 14
0.04%
Małe granty- instrukcja 14
0.04%
Kalendarz wyborczy 14
0.04%
Wyniki 14
0.04%
Informacje ogólne 13
0.04%
Rada Nadzorcza 13
0.04%
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku 13
0.04%
Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 13
0.04%
Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik 13
0.04%
Remont ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Świdniku (odcinek od ul. Racławickiej do drogi krajowej S17) 13
0.04%
Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Niepodległości (nr 105609L) i ul. Baczyńskiego (nr 105545L) w Świdniku 13
0.04%
Budowa ul. Witolda Pileckiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 13
0.04%
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik 13
0.04%
Statut Świdnickiej Rady Seniorów 13
0.04%
Remont ul. Struga w Świdniku 13
0.04%
2020 13
0.04%
Budowa sięgacza z ulicy Cisowej nr 105552L w Świdniku 13
0.04%
Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik 13
0.04%
2021 rok 13
0.04%
Przebudowa infrastruktury boisk piłkarskich objętych zadaniem "Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej w Świdniku". 13
0.04%
"Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 13
0.04%
Stypendia w dziedzinie działalności artystycznej 13
0.04%
2024 13
0.04%
Informacje ogólne 13
0.04%
2023 13
0.04%
Budowa ulic Leśnej, Orzechowej, Parkowej, Różanej, Przy Lesie, Gajowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 13
0.04%
Rozbudowa ulicy Sosnowej w Świdniku na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Legionów Polskich 13
0.04%
„Świdnik przyjazny środowisku – edycja II – budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)” 13
0.04%
Świdnik przyjazny środowisku 13
0.04%
Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a 13
0.04%
2022 13
0.04%
2020 rok 13
0.04%
Ogłoszenie o przetargu na zbycie akcji spółki ”HALA TARGOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku 13
0.04%
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Świdnik 13
0.04%
Kwalifikacja wojskowa 13
0.04%
2013 rok 12
0.04%
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik 12
0.04%
Wykaz liczby radnych w wyborach samorządowych 2024r 12
0.04%
Adaptacja budynku kina Lot na Centrum Kultury w Świdniku 12
0.04%
Na dobry początek 12
0.04%
Zasady dostępu do informacji publicznej 12
0.04%
Urząd Kontroli Skarbowej 12
0.04%
Czyste podwórko 12
0.04%
2023 12
0.04%
Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenia e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów 12
0.04%
Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Świdniku – budowa bieżni 12
0.04%
Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku 12
0.04%
Obowiązek szkolny i nauki 12
0.04%
Informacje o głosowaniu 12
0.04%
Wymagania dla przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe 12
0.04%
Modernizacja placu zabaw przy Kruczkowskiego w Świdniku 12
0.04%
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 105609L - ul. Niepodległości w Świdniku, przy szpitalu 12
0.04%
Budowa bieżni, skoczni w dal i skoczni wzwyż przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku 12
0.04%
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II (projekt partnerski) 12
0.04%
Wyniki 12
0.04%
Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku w ramach programu „Radosna Szkoła” 12
0.04%
Obwodowe Komisje Wyborcze 12
0.04%
2023 12
0.04%
Budowa szkolnego placu zabaw przy zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdniku w ramach programu ,,Radosna Szkoła’’ 12
0.04%
Informacja o złożonych wnioskach 12
0.04%
2023 12
0.04%
Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego 12
0.04%
Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku 12
0.04%
Nagroda w dziedzinie kultury 12
0.04%
Strategie rozwoju miasta 2004 12
0.04%
Informacje o dopisaniu do spisu wyborców 11
0.03%
termin powstania obowiązku podatkowego 11
0.03%
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 11
0.03%
podmiot opodatkowania 11
0.03%
Program współpracy na 2017 rok 11
0.03%
Głosowanie przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi 11
0.03%
zwolnienia 11
0.03%
Czynsze w lokalach podległych Gminie 11
0.03%
2023 11
0.03%
Urząd Skarbowy 11
0.03%
Sesje 11
0.03%
Wzory dokumentów 11
0.03%
Urzędnik Wyborczy 11
0.03%
termin płatności 11
0.03%
2017 rok 11
0.03%
Zakres działania Wydziału Edukacji 11
0.03%
2010 rok 11
0.03%
Dopłata do czynszu dla najemców którzy utracili dochody z powodu COVID-19 11
0.03%
Budowa ul. Traugutta i ul. Pola w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 11
0.03%
Sprawozdania z realizacji programu współpracy 10
0.03%
Organy 10
0.03%
Wybory Rady Miasta, Burmistrza Miasta Świdnik 10
0.03%
Powszechny Spis Rolny 10
0.03%
2022 10
0.03%
Opłaty za przedszkola 10
0.03%
Informacje dotyczące wyborów dla wyborców niepełnosprawnych 10
0.03%
2022 10
0.03%
Informacje o dopisaniu do spisu wyborców 10
0.03%
2023 10
0.03%
Stypendia/Nagrody BMŚ 10
0.03%
zwolnienia 10
0.03%
Rada Nadzorcza 10
0.03%
Podstawa prawna 10
0.03%
Urzędnik Wyborczy 10
0.03%
Przebudowa sieci ulic w osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Puławskiego, ul. Matejki, ul. Szopena, ul. Miła, ul. Kwiatowa, ul. Willowa) 10
0.03%
Informacje dot. sprawozdań finansowych 10
0.03%
2016 rok 10
0.03%
Loteria PIT 10
0.03%
Dopisanie do spisu wyborców za granicą 10
0.03%
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wybranym przez niego obwodzie głosowania 10
0.03%
Świdnicka Rada Seniorów 9
0.03%
głosowanie korespondencyjne 9
0.03%
Sekretarz 9
0.03%
Obwieszczenie Burmistrza Miasta 9
0.03%
podmiot opodatkowania 9
0.03%
Obwodowe komisje wyborcze 9
0.03%
Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2020-2026 9
0.03%
Klauzule informacyjne 9
0.03%
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 9
0.03%
ulgi 9
0.03%
2024 9
0.03%
Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego 9
0.03%
Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp z o o 9
0.03%
Wykaz miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 9
0.03%
Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej 9
0.03%
Informacje o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego 9
0.03%
Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji na nabycie akcji WSK PZL Świdnik S.A. 9
0.03%
Sposób głosowania 9
0.03%
2022 9
0.03%
Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich 9
0.03%
stawki podatku 9
0.03%
Urzędnik wyborczy 9
0.03%
2018 rok 9
0.03%
Podstawy prawne 9
0.03%
Urzędnik Wyborczy 9
0.03%
Interpelacje radnych 8
0.02%
2022 8
0.02%
2014 rok 8
0.02%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 8
0.02%
Informacja o wyniku aukcji na nabycie akcji WSK PZL-Świdnik S.A. 8
0.02%
Wykaz miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 8
0.02%
Aglomeracja 8
0.02%
Aktualności 8
0.02%
Aktualności 8
0.02%
Głosowanie w kraju osób stale przebywających za granicą 8
0.02%
Komunikaty 8
0.02%
wykaz miejsc do umieszczania plakatów wyborczych 8
0.02%
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi i rolnictwo 8
0.02%
Jednostki organizacyjne i instytucje kultury 8
0.02%
Informacja 8
0.02%
Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 8
0.02%
2021 8
0.02%
Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów 8
0.02%
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 8
0.02%
Dostosowanie przestrzeni publicznej Urzędu Miasta Świdnik do potrzeb osób niepełnosprawnych 8
0.02%
2023 8
0.02%
Inne 8
0.02%
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi 8
0.02%
Wykaz liczby radnych w wyborach samorządowych 2014r 8
0.02%
podmiot opodatkowania 8
0.02%
Wykaz miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 8
0.02%
Oświadczenia 8
0.02%
Spółki 8
0.02%
Konkurs na wybór wspólnika i inwestora finansowego do Spółki Celowej 8
0.02%
Podział Powiatu Świdnickiego na okręgi wyborcze 8
0.02%
Tryb rozpatrywania skarg, wniosków i petycji 8
0.02%
Głosowanie korespondencyjne 8
0.02%
Podział Gminy Miejskiej Świdnik na obwody głosowania 8
0.02%
Rada Nadzorcza 8
0.02%
Informacje o głosowaniu 8
0.02%
Program wspólpracy obowiązujący 8
0.02%
Informacje dla osób niepełnosprawnych 8
0.02%
przedmiot opodatkowania 8
0.02%
Informacje dla osób niepełnosprawnych 8
0.02%
Program współpracy na 2015 rok 8
0.02%
2021 7
0.02%
Informacje o dopisaniu do spisu wyborców 7
0.02%
Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp z o o 7
0.02%
Obwieszczenie Burmistrza Miasta 7
0.02%
Lokum - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o o 7
0.02%
Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów 7
0.02%
Wykaz miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 7
0.02%
2022 7
0.02%
przedmiot opodatkowania 7
0.02%
podstawa prawna 7
0.02%
Informacje o dopisaniu do spisu wyborców 7
0.02%
Informacje o głosowaniu 7
0.02%
Informacje o głosowaniu 7
0.02%
Korpus Wsparcia Seniorów 7
0.02%
Opłata za zmniejszoną retencję terenową 7
0.02%
Skarbnik 7
0.02%
Wykaz miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 7
0.02%
Przeprowadzanie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły/placówki 7
0.02%
Informacje o głosowaniu 7
0.02%
Dopisanie do spisu wyborców żołnierzy, ratowników, policjantów, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej 7
0.02%
Słownik skrótów 7
0.02%
Podział Gminy Miejskiej Świdnik na okręgi wyborcze 7
0.02%
Archiwum 7
0.02%
Wydawanie zezwoleń na założenie publicznej szkoły lub placówki w Świdniku, prowadzonej przez inne niż JST osoby prawne lub fizyczne 7
0.02%
Załatwianie spraw w Urzędzie 7
0.02%
Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych placówek oświatowych w Świdniku 7
0.02%
Podatki 7
0.02%
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 6
0.02%
Polityka senioralne EFS PLUS 6
0.02%
Informacje dotyczące wyborów dla wyborców niepełnosprawnych 6
0.02%
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 6
0.02%
Kontrole przeprowadzone w UM Świdnik 6
0.02%
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 6
0.02%
termin powstania obowiązku podatkowego 6
0.02%
Zgłaszanie padłych lub pochodzących z kolizji dorgowych zwierząt oraz przypadków wystąpienia objawów wskazujących na wściekliznę 6
0.02%
Opłaty 6
0.02%
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC w Świdniku Sp z o o 6
0.02%
Fundusz Dróg Samorządowych 6
0.02%
Urzędnik Wyborczy 6
0.02%
Wykaz liczby radnych w wyborach samorządowych 2018r 6
0.02%
Informacje o biuletynie 6
0.02%
Informacje o głosowaniu 6
0.02%
Kalendarz Wyborczy 6
0.02%
Wybory do Rady Powiatu w Świdniku 6
0.02%
Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul Wyspiańskiego 6
0.02%
Informacje dot. sprawozdań finansowych 6
0.02%
Informacje o dopisaniu do spisu wyborców 6
0.02%
Kalendarz wyborczy 6
0.02%
Informacje dotyczące wyborów dla wyborców niepełnosprawnych 6
0.02%
Informacje o głosowaniu 6
0.02%
głosowanie przez pełnomocnika 6
0.02%
2022 6
0.02%
Głosowanie korespondencyjne 6
0.02%
Budowa Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku 6
0.02%
stawki opłaty, zasady ustalania i poboru, terminy płatności 6
0.02%
Promocja Miasta 6
0.02%
Informacje o głosowaniu 6
0.02%
Informacje ogólne 6
0.02%
28 czerwiec 2020 6
0.02%
Budowa ulic Wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku 6
0.02%
termin płatności 6
0.02%
Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Świdniku 5
0.01%
Informacje o dopisaniu do spisu wyborców 5
0.01%
Budżet 5
0.01%
Wybory samorządowe 5
0.01%
Informacje o głosowaniu 5
0.01%
Informacje ogólne dotyczące wyborów 5
0.01%
2022 5
0.01%
Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej Świdnik 5
0.01%
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 5
0.01%
Opieka wytchnieniowa 5
0.01%
Edukacja 5
0.01%
Informacje dla osób niepełnosprawnych 5
0.01%
Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdu 5
0.01%
Informacje ogólne 5
0.01%
Posiłek w szkole i w domu 5
0.01%
Informacje o głosowaniu 5
0.01%
2023 5
0.01%
10 maj 2020 5
0.01%
Instytucje kultury 5
0.01%
Pomoc społeczna 5
0.01%
Prace geologiczne 5
0.01%
Opłata za zajęcie pasa drogowego 5
0.01%
Wykaz miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 5
0.01%
2019 5
0.01%
Opieka 75 Plus 5
0.01%
Asystent rodziny 5
0.01%
Urzędnik wyborczy 5
0.01%
Realizacja praw osób 5
0.01%
Wykaz miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 5
0.01%
Dopisanie do spisu wyborców za granicą 5
0.01%
Informacje dot. sprawozdań finansowych 5
0.01%
Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych 5
0.01%
Informacje o dopisaniu do spisu wyborców 5
0.01%
Imprezy masowe 5
0.01%
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku 5
0.01%
Treści złożonych wniosków budżetowych do projektu budżetu 5
0.01%
Wybory Prezydenta RP 4
0.01%
Wybory Sejm/Senat 4
0.01%
Wybory 2015 4
0.01%
podatek rolny 4
0.01%
2011 4
0.01%
Żłobki 4
0.01%
Zespół Przedszkoli nr 1 w Świdniku 4
0.01%
opłata od posiadania psa 4
0.01%
Rodzinne Ogrody Działkowe 4
0.01%
Dopisanie do spisu wyborców żołnierzy, ratowników, policjantów, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej 4
0.01%
podatek leśny 4
0.01%
Tarcza antykryzysowa 4
0.01%
Wybory 2020 4
0.01%
Wybory do PE 2014 4
0.01%
Młodzieżowa Rada Miasta 4
0.01%
Wybory 2018 4
0.01%
Jawność finansów publicznych 4
0.01%
Nagrania z sesji Rady- kadencja 2018-2023 4
0.01%
Strategia, Studium, Plany i Programy 4
0.01%
Szkoły podstawowe 4
0.01%
12 lipiec 2020 4
0.01%
Prawo lokalne 4
0.01%
Zadania dofinansowane z innych źródeł zewnętrznych 4
0.01%
Interpretacje podatkowe 4
0.01%
Uchwały 4
0.01%
Pozostałe jednostki 4
0.01%
Zadania dofinansowane z funduszy unijnych 4
0.01%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i sport 4
0.01%
Mieszkanie Plus w Świdniku 4
0.01%
Małe granty 4