Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Świdnik

Logo - Urząd Miasta Świdnik

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Zamówienia publiczne realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 178
8.68%
Zaproszenia do składania ofert 137
6.68%
Zarządzenia Organu Wykonawczego 60
2.93%
Dane podstawowe 51
2.49%
Ogłoszenia i wykazy o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, wydzierżawienia, najmu 33
1.61%
Rekrutacja do przedszkoli i szkół 32
1.56%
Interpelacje radnych- kadencja 2018-2023 28
1.37%
Ogłoszenie o przetargach na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości 23
1.12%
Pozostałe ogłoszenia 21
1.02%
Zarządzenia 21
1.02%
Ankiety 20
0.98%
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta 18
0.88%
Zmiany 17
0.83%
Sprawozdania 17
0.83%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik 16
0.78%
Komórki Organizacyjne 16
0.78%
Wieloletnia prognoza finansowa 14
0.68%
Kwalifikacja wojskowa 14
0.68%
Otwarte konkursy ofert- ogłoszenia 13
0.63%
Inne informacje 13
0.63%
Sprawozdania 12
0.59%
Decyzje środowiskowe 11
0.54%
Pracownicy Urzędu Miasta Świdnik 10
0.49%
Uchwały podjęte 10
0.49%
Stypendia, nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta Świdnik w dziedzinie sportu 9
0.44%
2023 9
0.44%
Projekty planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań 9
0.44%
Inne organy 9
0.44%
2021 9
0.44%
Najbliższa sesja 8
0.39%
Akty prawa miejscowego 8
0.39%
Pokoje, telefony 8
0.39%
Regulamin pracy Rady Miasta 8
0.39%
Protokoły z sesji 8
0.39%
Program Opieki nad Zwierzetami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności 8
0.39%
Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 7
0.34%
Majątek 7
0.34%
Pracownicy jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 7
0.34%
Informacje o głosowaniu 7
0.34%
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska w jednostkach gminnych 7
0.34%
Sprzedaż węgla 7
0.34%
ePUAP 7
0.34%
Strategie rozwoju gminy 2015-2025 7
0.34%
Radni Gminy Miejskiej Świdnik 7
0.34%
Najwyższa Izba Kontroli 7
0.34%
Informacja o wynikach 7
0.34%
Struktura organizacyjna 6
0.29%
Aktualności 6
0.29%
Program Rewitalizacji 2007-2015 - konsultacje 6
0.29%
Dowozy dzieci i uczniów 6
0.29%
Redakcja biuletynu 6
0.29%
Informacje ogólne 6
0.29%
Skład 6
0.29%
Budżet uchwalony 6
0.29%
Urząd Kontroli Skarbowej 6
0.29%
Zarządzanie kryzysowe 6
0.29%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu Osiedli „Brzeziny-Kalina” 6
0.29%
Informacje dot. sprawozdań finansowych 5
0.24%
Obwodowe Komisje Wyborcze 5
0.24%
Wyniki 5
0.24%
Budowa ulic Leśnej, Orzechowej, Parkowej, Różanej, Przy Lesie, Gajowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 5
0.24%
Projekt budżetu 5
0.24%
Urzędnik Wyborczy 5
0.24%
Informacje ogólne 5
0.24%
Budowa ul. Witolda Pileckiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 5
0.24%
Petycje 5
0.24%
Konsultacje programu współpracy 5
0.24%
Wzory dokumentów 5
0.24%
Wykaz obowiązujących miejscowch planów zagospodarowania przestrzennego 5
0.24%
Historia zmian 5
0.24%
2021 rok 5
0.24%
Kontakty z interesantami 5
0.24%
Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik Sp z o o 5
0.24%
Nabór na najem socjalny 5
0.24%
Obwodowe Komisje Wyborcze 5
0.24%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik 5
0.24%
Stanowiska 5
0.24%
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2022-2030 5
0.24%
Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik 5
0.24%
Zawiadomienia 4
0.2%
Opłata skarbowa 4
0.2%
podatek od nieruchomości 4
0.2%
termin powstania obowiązku podatkowego 4
0.2%
Przebudowa infrastruktury boisk piłkarskich objętych zadaniem "Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej w Świdniku". 4
0.2%
Należności cywilnoprawne 4
0.2%
termin powstania obowiązku podatkowego 4
0.2%
Wyniki postępowania rekrutacyjnego w Urzędzie Miasta 4
0.2%
"Zielony LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 4
0.2%
stawki podatku 4
0.2%
Obwodowe Komisje Wyborcze 4
0.2%
Wybory ławników 4
0.2%
Budowa boiska piłkarskiego w ramach programu „Blisko-Boisko” 4
0.2%
2018 rok 4
0.2%
Zakup pojazdu wraz z zabudową i wyposażeniem na potrzeby Eko-Patrolu dla Straży Miejskiej w Świdniku 4
0.2%
termin płatności 4
0.2%
2020 rok 4
0.2%
Podatki 4
0.2%
Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w żłobku nr 3 w ramach programu „Maluch+” 4
0.2%
Program ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Świdnik 4
0.2%
Wybory Rady Miasta, Burmistrza Miasta Świdnik 4
0.2%
Statystyka odwiedzin 4
0.2%
podstawa prawna 4
0.2%
Lubelski Urząd Wojewódzki 4
0.2%
Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii 4
0.2%
Rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik 4
0.2%
Pomoc publiczna 4
0.2%
Informacje ogólne 4
0.2%
Logotypy i księga znaku 4
0.2%
Informacje ogólne 4
0.2%
Informacje o głosowaniu 4
0.2%
stawki podatku 4
0.2%
Terminy posiedzeń komisji Rady Miasta 4
0.2%
2012 rok 4
0.2%
Łowiectwo 4
0.2%
Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 4
0.2%
Czynsze w lokalach podległych Gminie 4
0.2%
Miejska Komisja Wyborcza 4
0.2%
Fundusze strukturalne - projekty społeczne 4
0.2%
Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego 4
0.2%
przedmiot opodatkowania 4
0.2%
Zasady dostępu do informacji publicznej 4
0.2%
Ogłoszenia Urzędu Miasta 4
0.2%
głosowanie korespondencyjne 4
0.2%
2010 rok 4
0.2%
ulgi 4
0.2%
Dopłata do czynszu dla najemców którzy utracili dochody z powodu COVID-19 4
0.2%
„Świdnik przyjazny środowisku – edycja II – budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)” 4
0.2%
Wybory Rady Miasta, Burmistrza Miasta Świdnik 4
0.2%
Klauzule informacyjne 4
0.2%
Strategie rozwoju miasta 2004 4
0.2%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik rejon Aleja Armii Krajowej - wschód 4
0.2%
Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku w ramach programu „Radosna Szkoła” 4
0.2%
Na rok 2023 3
0.15%
Budowa Al. NSZZ Solidarność wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I (od Al. Lotników Polskich do ul. Ks. Kan. J. Hryniewicza) 3
0.15%
Ogłoszenia dla rolników i hodowców zwierząt gospodarskich 3
0.15%
Przebudowa budynku siedziby PSONI Koło w Świdniku przy ul Kościuszki 8 3
0.15%
Wykaz firm opróżniających zbiorniki bezodpływowe 3
0.15%
Powszechny Spis Rolny 3
0.15%
Opłaty za przedszkola 3
0.15%
Uchwały 3
0.15%
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku 3
0.15%
przedmiot opodatkowania 3
0.15%
2017 rok 3
0.15%
Dopisanie do spisu wyborców w dniu wyborów 3
0.15%
Opłaty 3
0.15%
Raporty o stanie miasta 3
0.15%
Informacje ogólne 3
0.15%
Numery kont bankowych 3
0.15%
Dla nauczycieli 3
0.15%
Regionalna Izba Obrachunkowa 3
0.15%
2022 3
0.15%
Budowa ulic Wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdniku 3
0.15%
Podział Powiatu Świdnickiego na okręgi wyborcze 3
0.15%
Modernizacja placu zabaw przy Kruczkowskiego w Świdniku 3
0.15%
Opracowanie Planu gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik 3
0.15%
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy SP 5 w Świdniku 3
0.15%
Rejestr Działalności Regulowanej 3
0.15%
Podział Gminy Miejskiej Świdnik na okręgi wyborcze 3
0.15%
2023 3
0.15%
Budowa sięgacza z ulicy Cisowej nr 105552L w Świdniku 3
0.15%
Urząd Skarbowy 3
0.15%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik obszar Lotnisko 3
0.15%
Wzory dokumentów 3
0.15%
Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej składającej oświadczenie majątkowe 3
0.15%
Budowa bieżni, skoczni w dal i skoczni wzwyż przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku 3
0.15%
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 3
0.15%
Uchwały 3
0.15%
Informacje o dopisaniu do spisu wyborców 3
0.15%
Statut 3
0.15%
Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego 3
0.15%
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3
0.15%
Pod biało-czerwoną 3
0.15%
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 3
0.15%
2022 3
0.15%
Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej Świdnik 3
0.15%
stawki opłaty, zasady ustalania i poboru, terminy płatności 3
0.15%
Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp z o o 3
0.15%
2019 rok 3
0.15%
Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a 3
0.15%
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik 3
0.15%
2022 3
0.15%
przedmiot opodatkowania 3
0.15%
Ogłoszenie otwartego konkursu 3
0.15%
2015 3
0.15%
2022 3
0.15%
Informacje dotyczące wyborów dla wyborców niepełnosprawnych 3
0.15%
Urzędnik wyborczy 3
0.15%
Informacje dla osób niepełnosprawnych 3
0.15%
Informacje o głosowaniu 3
0.15%
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 3
0.15%
Kontakt z radnymi 3
0.15%
podstawa prawna 3
0.15%
Archiwum 3
0.15%
Zgłaszanie padłych lub pochodzących z kolizji dorgowych zwierząt oraz przypadków wystąpienia objawów wskazujących na wściekliznę 3
0.15%
Obwieszczenie Burmistrza Miasta 3
0.15%
Wykaz miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 3
0.15%
Urzędnik Wyborczy 3
0.15%
Informacja roczna o złożonych petycjach 3
0.15%
Przewodniczący Rady/Zastępcy 3
0.15%
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Świdnik 3
0.15%
Obwodowe Komisje Wyborcze 3
0.15%
Budowa ul. Malinowskiego do skrzyżowania z ul. Bronisława Czecha wraz z infrastrukturą towarzyszącą 3
0.15%
Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Świdnik / Komitety Honorowe 3
0.15%
Obwieszczenie Burmistrza Miasta 3
0.15%
Dostępne szkoły w Gminie Miejskiej Świdnik- Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 7 3
0.15%
Kalendarium roczne 3
0.15%
Informacje o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego 3
0.15%
2013 rok 3
0.15%
Informacje o głosowaniu 3
0.15%
Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku 3
0.15%
Wyniki kontroli realizacji zadania 3
0.15%
Pozwolenia wodnoprawne 3
0.15%
Petycje 2020 3
0.15%
2022 3
0.15%
Petycje 2017 3
0.15%
2023 3
0.15%
Wykaz liczby radnych w wyborach samorządowych 2018r 3
0.15%
Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Świdnik 3
0.15%
Urzędnik Wyborczy 3
0.15%
Petycje 2016 2
0.1%
Ewidencje, rejestry, archiwa 2
0.1%
Informacja o wyniku przetargu na zbycie akcji spółki ”HALA TARGOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku 2
0.1%
Statut Świdnickiej Rady Seniorów 2
0.1%
Informacje ogólne dotyczące wyborów 2
0.1%
Wyniki 2
0.1%
Czyste podwórko 2
0.1%
termin powstania obowiązku podatkowego 2
0.1%
Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenia e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów 2
0.1%
Loteria PIT 2
0.1%
podstawa prawna 2
0.1%
2022 2
0.1%
Ławki Niepodległości 2
0.1%
Zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji na nabycie akcji WSK PZL Świdnik S.A. 2
0.1%
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku 2
0.1%
Program Rewitalizacji 2004-2006 2
0.1%
Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik 2
0.1%
Oświadczenia majątkowe 2
0.1%
Petycje 2018 2
0.1%
Prace geologiczne 2
0.1%
Tryb rozpatrywania sprawy 2
0.1%
Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik 2
0.1%
zwolnienia 2
0.1%
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku 2
0.1%
Zwiększenie stopnia cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Świdnik 2
0.1%
Urząd Miasta 2
0.1%
Obwieszczenia i zawiadomienia 2
0.1%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik rejony ulic Sosnowej i Kolorowej 2
0.1%
Skład Świdnickiej Rady Seniorów 2
0.1%
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik 2
0.1%
Opłata za zmniejszoną retencję terenową 2
0.1%
Informacje o dopisaniu do spisu wyborców 2
0.1%
Obwieszczenia 2
0.1%
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023 2
0.1%
Konkurs na wybór wspólnika i inwestora finansowego do Spółki Celowej 2
0.1%
Głosowanie w kraju osób stale przebywających za granicą 2
0.1%
podstawa opodatkowania 2
0.1%
Taryfy za pobór wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Świdnik 2
0.1%
Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Świdniku – budowa bieżni 2
0.1%
Informacje o głosowaniu 2
0.1%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnika – zespół przemysłowo-składowy 2
0.1%
wykaz miejsc do umieszczania plakatów wyborczych 2
0.1%
Oświadczenie 2
0.1%
Budowa ul. Chryzantemowej w Świdniku 2
0.1%
Wykaz miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 2
0.1%
Informacje o głosowaniu 2
0.1%
Kalendarz wyborczy 2
0.1%
Rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku kierunkiem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzmocnienia jej potencjału, w tym kulturowego 2
0.1%
głosowanie przez pełnomocnika 2
0.1%
Adaptacja budynku kina Lot na Centrum Kultury w Świdniku 2
0.1%
Wykaz miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 2
0.1%
podatek od nieruchomości 2
0.1%
Informacje o głosowaniu 2
0.1%
Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Świdniku 2
0.1%
Rozbudowa ulicy Sosnowej w Świdniku na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Legionów Polskich 2
0.1%
Konsultacje społeczne 2
0.1%
Wzory formularzy 2
0.1%
Sprawozdania z realizacji programu współpracy 2
0.1%
Emisja obligacji 2
0.1%
Adaptacja hotelu przy ul. Hotelowej w Świdniku na mieszkania socjalne 2
0.1%
Wykaz miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 2
0.1%
Głosowanie przez pełnomocnika 2
0.1%
Informacje dotyczące wyborów dla wyborców niepełnosprawnych 2
0.1%
Budowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku od ul. Spokojnej do drogi krajowej Nr 17 2
0.1%
podstawa prawna 2
0.1%
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2
0.1%
Informacje ogólne 2
0.1%
Budowa ul. Klonowej w Świdniku wraz z oswietleniem oraz siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej - I etap 2
0.1%
Obwodowe komisje wyborcze 2
0.1%
Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 2
0.1%
Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdu 2
0.1%
Oświadczenia 2
0.1%
Opłata targowa 2
0.1%
Wykaz ofert 2
0.1%
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC w Świdniku Sp z o o 2
0.1%
Sprawozdania 2
0.1%
Głosowanie korespondencyjne 2
0.1%
Informacja 2
0.1%
2022 rok 2
0.1%
Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Świdniku - budowa kortu tenisowego 2
0.1%
Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP w Świdniku 2
0.1%
Kalendarz Wyborczy 2
0.1%
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy SP3/G1 2
0.1%
zwolnienia 2
0.1%
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II (projekt partnerski) 2
0.1%
Kalendarz wyborczy 2
0.1%
Dopisanie do spisu wyborców za granicą 2
0.1%
Stypendia naukowe 2
0.1%
Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku 2
0.1%
Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej 2
0.1%
Statut Młodzieżowej Rady Miasta 2
0.1%
Przebudowa ul. Kopernika w Świdniku (od ul. Niepodległości do ul. Racławickiej) 2
0.1%
Świdnik przyjazny środowisku –edycja II – budynki mieszkalne (kolektory słoneczne) 2
0.1%
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Świdnik 2
0.1%
Tryb rozpatrywania skarg, wniosków i petycji 2
0.1%
Podział Gminy Miejskiej Świdnik na obwody głosowania 2
0.1%
Wymagania dla przedsiębiorców opróżniających zbiorniki bezodpływowe 2
0.1%
Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 2
0.1%
Informacje ogólne 2
0.1%
Ogłoszenie o przetargu na zbycie akcji spółki ”HALA TARGOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku 2
0.1%
Dostępność 2
0.1%
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik 2
0.1%
"Mobilny LOF" w Świdniku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 2
0.1%
Dopisanie do spisu wyborców żołnierzy, ratowników, policjantów, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej 2
0.1%
Słownik skrótów 2
0.1%
Informacje ogólne dotyczące wyborów 2
0.1%
Budowa ul. Sosnowej w Świdniku na odcinku od ul. Rubinowej do ul. Kolorowej 2
0.1%
2019 2
0.1%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2
0.1%
Informacje o dopisaniu do spisu wyborców 2
0.1%
Budowa ul. Traugutta i ul. Pola w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2
0.1%
Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportowej Parku Przemysłowego w Świdniku 2
0.1%
Kompetencje Rady 2
0.1%
2015 rok 2
0.1%
Informacje dot. sprawozdań finansowych 2
0.1%
2011 rok 2
0.1%
Podział Gminy Miejskiej Świdnik na obwody głosowania 2
0.1%
Przebudowa ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku 2
0.1%
Petycje 2021 2
0.1%
Urzędnik wyborczy 2
0.1%
Opieka 75 Plus 2
0.1%
2009 rok 2
0.1%
Media społecznościowe 2
0.1%
Petycje 2022 2
0.1%
Świdnik przyjazny środowisku 2
0.1%
Informacje dla osób niepełnosprawnych 2
0.1%
Petycje 2019 2
0.1%
Inne informacje 2
0.1%
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Świdnik 2
0.1%
Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów w jednostkach Gminy 2
0.1%
Regulamin PSZOK w Gminie Miejskiej Świdnik 2
0.1%
Małe granty- instrukcja 2
0.1%
Przebudowa 4 kortów tenisowych i budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku 2
0.1%
Przebudowa pływalni i sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Świdniku 2
0.1%
Sposób głosowania 2
0.1%
Informacja o wyniku aukcji na nabycie akcji WSK PZL-Świdnik S.A. 2
0.1%
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2
0.1%
Głosowanie poza miejscem zamieszkania – zaświadczenie o prawie do głosowania 2
0.1%
Strategie rozwoju miasta 1998 2
0.1%
Przebudowa ulicy Targowej w Świdniku wraz z odwodnieniem 2
0.1%
Obwodowe Komisje Wyborcze 2
0.1%
Wybory do Rady Powiatu w Świdniku 2
0.1%
Aktualności 2
0.1%
2014 rok 2
0.1%
stawki podatku 2
0.1%
2022 2
0.1%
Informacje ogólne dotyczące wyborów 2
0.1%
Informacje dotyczące wyborów dla wyborców niepełnosprawnych 2
0.1%
2016 rok 2
0.1%
Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku 2
0.1%
Wybory Rady Miasta, Burmistrza Miasta Świdnik 2
0.1%
Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku 2
0.1%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik rejon ul. Spółdzielczej 2
0.1%
Podstawy prawne 2
0.1%
Głosowanie przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi 2
0.1%
Program współpracy na 2015 rok 2
0.1%
Remont zaplecza sanitarno-szatniowego i sali gimnastycznej w obiekcie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku 2
0.1%
Informacje ogólne 2
0.1%
Budowa krytej pływalni oraz budowa boiska do plażowej piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, boiska wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki ulicznej, siłowni i placu sprawnościowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku 2
0.1%
Skład Młodzieżowej Rady Miasta Świdnik 2
0.1%
Wykaz liczby radnych w wyborach samorządowych 2014r 2
0.1%
Strategie rozwoju miasta 2009 2
0.1%
Aktualności 2
0.1%
Obwodowe Komisje Wyborcze 2
0.1%
Budowa szkolnego placu zabaw przy zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdniku w ramach programu ,,Radosna Szkoła’’ 2
0.1%
Zawiadomienia o zgromadzeniach publicznych 2
0.1%
Miejska Komisja Wyborcza 2
0.1%
termin płatności 2
0.1%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik rejon ul. Generała Stanisława Maczka 1
0.05%
Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich 1
0.05%
zwolnienia 1
0.05%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1
0.05%
2023 1
0.05%
Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Świdnik 1
0.05%
Informacje o głosowaniu 1
0.05%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osiedla ADAMPOL 1
0.05%
Wydawanie zezwoleń na założenie publicznej szkoły lub placówki w Świdniku, prowadzonej przez inne niż JST osoby prawne lub fizyczne 1
0.05%
Utworzenie w 2020 roku 125 nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa żłobka oraz utworzenie placu zabaw w Żłobku Miejskim w Świdniku, ul. Bartłomieja Kopera, 21-040 Świdnik 1
0.05%
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 1
0.05%
Strefa Aktywności Gospodarczej 1
0.05%
Program wspólpracy obowiązujący 1
0.05%
Realizacja praw osób 1
0.05%
Głosowanie korespondencyjne 1
0.05%
Regulamin Organizacyjny UM 1
0.05%
Informacje dla osób niepełnosprawnych 1
0.05%
Program współpracy na 2017 rok 1
0.05%
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna 1
0.05%
Interpretacje podatkowe 1
0.05%
Stypendia w dziedzinie działalności artystycznej 1
0.05%
Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik 1
0.05%
Ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi 1
0.05%
Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych placówek oświatowych w Świdniku 1
0.05%
podmiot opodatkowania 1
0.05%
Podatki 1
0.05%
Świdnicka Rada Seniorów 1
0.05%
Imprezy masowe 1
0.05%
Kontrole przeprowadzone w UM Świdnik 1
0.05%
Przebudowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Janusza Kusocińskiego w Świdniku (ul. Akacjowa) 1
0.05%
Informacje o głosowaniu 1
0.05%
Wybory, referenda 1
0.05%
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik 1
0.05%
Obowiązek szkolny i nauki 1
0.05%
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wybranym przez niego obwodzie głosowania 1
0.05%
termin płatności 1
0.05%
2023 1
0.05%
Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Niepodległości (nr 105609L) i ul. Baczyńskiego (nr 105545L) w Świdniku 1
0.05%
Budowa ulicy Św. Brata Alberta w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do km 0+142,53 1
0.05%
Informacje o dopisaniu do spisu wyborców 1
0.05%
Informacje dotyczące wyborów dla wyborców niepełnosprawnych 1
0.05%
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 105609L - ul. Niepodległości w Świdniku, przy szpitalu 1
0.05%
Wykaz miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 1
0.05%
2020 1
0.05%
Mapa serwisu 1
0.05%
Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 1
0.05%
Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul Wyspiańskiego 1
0.05%
Program Rewitalizacji 2007-2015 1
0.05%
Budowa lodowiska przy SP 5 w ramach programu Biały Orlik 1
0.05%
Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych 1
0.05%
Przedszkole Nr 7 im. Marii Kownackiej w Świdniku 1
0.05%
Modernizacja ul. Okulickiego w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Kosynierów 1
0.05%
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1
0.05%
Przebudowa sieci ulic w osiedlu Żwirki i Wigury w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul. Puławskiego, ul. Matejki, ul. Szopena, ul. Miła, ul. Kwiatowa, ul. Willowa) 1
0.05%
Logo i księga znaków 1
0.05%
Druki do pobrania 1
0.05%
Zamówienia publiczne 1
0.05%
Budżet 1
0.05%
2021 1
0.05%
Informacje o dopisaniu do spisu wyborców 1
0.05%
opłata od posiadania psa 1
0.05%
Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2020-2026 1
0.05%
Wybory Sejm/Senat 1
0.05%
Wybory samorządowe 1
0.05%
Referendum ogólnokrajowe 1
0.05%
2023 1
0.05%
Lokum - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o o 1
0.05%
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych 1
0.05%
Otwarte konkursy ofert- wyniki 1
0.05%
podstawa prawna 1
0.05%
podmiot opodatkowania 1
0.05%
Podstawa prawna 1
0.05%
Świdnicka Rada Kobiet 1
0.05%
Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik 1
0.05%
Zasady nadzoru właścicielskiego 1
0.05%
Rejestr instytucji kultury 1
0.05%
Sekretarz 1
0.05%
Rozwój lokalny 1
0.05%
Nagroda w dziedzinie kultury 1
0.05%
Zdalna szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 1
0.05%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik rejon Al. Lotników Polskich 1
0.05%
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - projekty 1
0.05%
Kontakty z interesantami 1
0.05%
Otwarte konkursy ofert 1
0.05%
Podział Gminy Miejskiej Świdnik na okręgi wyborcze 1
0.05%
Program użyczania ekokompostowników 1
0.05%
podmiot opodatkowania 1
0.05%
Dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika 1
0.05%
Przeprowadzanie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły/placówki 1
0.05%
Honorowy Obywatel/Zasłużony dla Miasta 1
0.05%
Dopłaty do czynszu 1
0.05%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1
0.05%
Wybory do PE 2019 1
0.05%
2023 1
0.05%
Obwodowe Komisje Wyborcze 1
0.05%
Kontakty z interesantami 1
0.05%
Budowa ul. Gen. S. Roweckiego Grota w Świdniku 1
0.05%
Zakres działania Wydziału Edukacji 1
0.05%
Wybory do PE 2014 1
0.05%
Komunikaty 1
0.05%
Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Niepodległości (nr 105609L) i ul. Wyspiańskiego (nr 105666L) w Świdniku 1
0.05%
Informacja o złożonych wnioskach 1
0.05%
Urzędnik Wyborczy 1
0.05%
Na dobry początek 1
0.05%
Wybory Prezydenta RP 1
0.05%
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1
0.05%
2022 1
0.05%
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1
0.05%
Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Miejskiej Świdnik 1
0.05%
Budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w Świdniku 1
0.05%
Informacje ogólne dotyczące wyborów 1
0.05%