Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Świdnik

Logo - Urząd Miasta Świdnik

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Obsługa osób niepełnosprawnych   w Urzędzie Miasta Świdnik

Od 1 kwietnia 2012 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dniem 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej osobą uprawnioną) ma prawo do:

- skorzystania z usług tłumacza języka migowego,

- załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej,

- kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji,

Na podstawie art. 9 ustawy informuję, że w celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwieniu spraw w Urzędzie Miasta Świdnik, prosimy o:

 

  • kontakt SMS pod nr 693 602 022

  • poprzez inna osobę, telefonicznie pod nr 81 751 76 09

  • fax pod nr 81 751 76 08

  • przesłanie e-maila na adres: urzad@e-swidnik.pl

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 Wcześniejsze wskazanie sprawy, ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.