Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Świdnik

Logo - Urząd Miasta Świdnik

Dostępne podstrony

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku Adaptacja hotelu przy ul. Hotelowej w Świdniku na mieszkania socjalne Budowa boiska piłkarskiego w ramach programu „Blisko-Boisko” Budowa ulic Leśnej, Orzechowej, Parkowej, Różanej, Przy Lesie, Gajowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” przy SP3/G1 Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy SP 5 w Świdniku Budowa lodowiska przy SP 5 w ramach programu Biały Orlik Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 Przebudowa ul. Kopernika w Świdniku (od ul. Niepodległości do ul. Racławickiej) Budowa ul. Traugutta i ul. Pola w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą Przebudowa infrastruktury boisk piłkarskich objętych zadaniem "Przebudowa stadionu przy ul. Sportowej w Świdniku". Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Świdniku – budowa bieżni Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum nr 1 w Świdniku Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Świdniku - budowa kortu tenisowego Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku w ramach programu „Radosna Szkoła” Budowa szkolnego placu zabaw przy zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – Szkole Podstawowej Nr 4 w Świdniku w ramach programu ,,Radosna Szkoła’’ Modernizacja placu zabaw przy Kruczkowskiego w Świdniku Budowa bieżni, skoczni w dal i skoczni wzwyż przy Zespole Szkół nr 2 w Świdniku Zakup pojazdu wraz z zabudową i wyposażeniem na potrzeby Eko-Patrolu dla Straży Miejskiej w Świdniku Przebudowa 4 kortów tenisowych i budowa zaplecza sanitarno – szatniowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku Budowa ul. Sosnowej w Świdniku na odcinku od ul. Rubinowej do ul. Kolorowej Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP w Świdniku Ławki Niepodległości Utworzenie w 2020 roku 125 nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: budowa żłobka oraz utworzenie placu zabaw w Żłobku Miejskim w Świdniku, ul. Bartłomieja Kopera, 21-040 Świdnik Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w żłobku nr 3 w ramach programu „Maluch+” Budowa krytej pływalni oraz budowa boiska do plażowej piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, boiska wielofunkcyjnego, boiska do koszykówki ulicznej, siłowni i placu sprawnościowego przy ul. Fabrycznej w Świdniku Remont zaplecza sanitarno-szatniowego i sali gimnastycznej w obiekcie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Świdniku Pod biało-czerwoną Budowa ogólnodostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Miejskiej Świdnik Zakup zeroemisyjnych autobusów wodorowych dla Gminy Miejskiej Świdnik Pojazdy elektryczne w służbie ochrony środowiska – zakup pojazdów elektrycznych wraz z wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Świdniku